• Mai Thiên Phúc chuyên phân phối sơn giá rẻ chính hãng
  1. Hotline:
  2. Email:

Bảng giá sơn Kova

  1. 13,776
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Chất chống thấm Kova CT-11A Gold đặc biệt
20 kgLiên Hệ
2
Bột trét tường ngoại thất cao cấp Kova MN City màu xám
Liên Hệ
3
Bột trét tường ngoại thất cao cấp Kova MN City màu trắng
Liên Hệ
4
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Liên Hệ
2
Bột mastic Kova chuyên dụng chịu mài mòn CT-01 đặc biệt
Liên Hệ
3
Chất chống thấm Kova CT-01 đặc biệt
Liên Hệ
4
Chất chống thấm co giãn cao Kova CT-14 xử lý khe nứt
Liên Hệ
5
Liên Hệ
6
Phụ gia trộn vữa xi măng và bê tông Kova CT-11B
Liên Hệ
7
Chất chống thấm xi năng, bê tông Kova CT-11A
Liên Hệ
8
Liên Hệ
9
Liên Hệ
10
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
1 kgLiên Hệ
2
4 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Liên Hệ
2
Liên Hệ
3
Liên Hệ
4
Liên Hệ
5
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Liên Hệ
2
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Liên Hệ
2
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn phủ epoxy Kova hệ dung môi CT01-01 đặc biệt
Liên Hệ
2
Lớp lót tự làm phẳng CT Levelling màu đậm
Liên Hệ
3
Lớp lót tự làm phẳng CT Levelling màu trung
Liên Hệ
4
Lớp lót tự làm phẳng CT Levelling màu nhạt
Liên Hệ
5
Liên Hệ
6
Liên Hệ
7
Sơn epoxy Kova hệ nước kháng khuẩn KL-5 màu đậm A
Liên Hệ
8
Sơn epoxy Kova hệ nước kháng khuẩn KL-5 màu đậm
Liên Hệ
9
Sơn epoxy Kova hệ nước kháng khuẩn KL-5 màu trung
Liên Hệ
10
Sơn epoxy Kova hệ nước kháng khuẩn KL-5 màu nhạt
Liên Hệ
11
Liên Hệ
12
Liên Hệ
13
Liên Hệ
14
Liên Hệ
15
Liên Hệ
16
Liên Hệ
17
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Liên Hệ
2
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn giao thông dẻo nhiệt Kova Hotmelt TF907 màu vàng AASHTO
1 kgLiên Hệ
2
Sơn giao thông dẻo nhiệt Kova Hotmelt TF906 màu trắng AASHTO
Liên Hệ
3
Sơn giao thông dẻo nhiệt Kova Hotmelt TF905 màu vàng JIS
Liên Hệ
4
Sơn giao thông dẻo nhiệt Kova Hotmelt TF904 màu trắng JIS
Liên Hệ
5
Sơn giao thông dẻo nhiệt Kova Hotmelt TF903 màu vàng TCVN
Liên Hệ
6
Sơn giao thông dẻo nhiệt Kova Hotmelt TF902 màu trắng TCVN
Liên Hệ
7
Sơn giao thông dẻo nhiệt Kova Hotmelt TF901
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn kẻ vạch đường Kova màu phản quang
1 kgLiên Hệ
2
Sơn kẻ vạch đường Kova TF910
1 kgLiên Hệ
3
Sơn kẻ vạch đường Kova TF909 màu vàng
1 kgLiên Hệ
4
Sơn kẻ vạch đường Kova TF909 màu đỏ
1 kgLiên Hệ
5
Sơn kẻ vạch đường Kova TF908 màu trắng
1 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn kẻ vạch đường Kova màu phản quang
1 kgLiên Hệ
2
Sơn kẻ vạch đường Kova TF910
1 kgLiên Hệ
3
Sơn kẻ vạch đường Kova TF909 màu vàng
1 kgLiên Hệ
4
Sơn kẻ vạch đường Kova TF909 màu đỏ
1 kgLiên Hệ
5
Sơn kẻ vạch đường Kova TF908 màu trắng
1 kgLiên Hệ
6
Sơn giao thông dẻo nhiệt Kova Hotmelt TF907 màu vàng AASHTO
1 kgLiên Hệ
7
Sơn giao thông dẻo nhiệt Kova Hotmelt TF906 màu trắng AASHTO
Liên Hệ
8
Sơn giao thông dẻo nhiệt Kova Hotmelt TF905 màu vàng JIS
Liên Hệ
9
Sơn giao thông dẻo nhiệt Kova Hotmelt TF904 màu trắng JIS
Liên Hệ
10
Sơn giao thông dẻo nhiệt Kova Hotmelt TF903 màu vàng TCVN
Liên Hệ
11
Sơn giao thông dẻo nhiệt Kova Hotmelt TF902 màu trắng TCVN
Liên Hệ
12
Sơn giao thông dẻo nhiệt Kova Hotmelt TF901
Liên Hệ
13
Liên Hệ
14
Liên Hệ
15
Sơn nhũ tường Kova NT26 màu đồng
Liên Hệ
16
Sơn nhũ tường Kova NT26 màu vàng
Liên Hệ
17
Sơn nhũ tường Kova NT26 màu thường
Liên Hệ
18
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Liên Hệ
2
Lớp lót tự làm phẳng CT Levelling màu đậm
Liên Hệ
3
Lớp lót tự làm phẳng CT Levelling màu trung
Liên Hệ
4
Lớp lót tự làm phẳng CT Levelling màu nhạt
Liên Hệ
5
Liên Hệ
6
Liên Hệ
7
Liên Hệ
8
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn nano ngoại thất siêu bền Kova Self Cleaning
Liên Hệ
2
Liên Hệ
3
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn nhũ tường Kova NT26 màu đồng
Liên Hệ
2
Sơn nhũ tường Kova NT26 màu vàng
Liên Hệ
3
Sơn nhũ tường Kova NT26 màu thường
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Liên Hệ
2
Liên Hệ
3
Liên Hệ
4
Liên Hệ
5
Liên Hệ
6
Liên Hệ
7
Sơn nội thất Kova Prince
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn phủ epoxy Kova hệ dung môi CT01-01 đặc biệt
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn phủ sân tennis, thể thao cao cấp Kova CT-08 1010 màu không cát
Liên Hệ
2
Sơn phủ sân tennis, thể thao cao cấp Kova CT-08 3 màu không cát
Liên Hệ
3
Sơn phủ sân tennis, thể thao cao cấp Kova CT-08 1010 màu có cát
Liên Hệ
4
Sơn phủ sân tennis, thể thao cao cấp Kova CT08-Gold
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Liên Hệ
2
Liên Hệ

LIÊN HỆ