• Mai Thiên Phúc chuyên phân phối sơn giá rẻ chính hãng
  1. Hotline:
  2. Email:

Bảng giá sơn bạch tuyết

  1. 13,590
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
2,6 kgLiên Hệ
2
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn keo mastic Bạch Tuyết
4,5 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn nền epoxy Bạch Tuyết 2 thành phần
Liên Hệ
2
Sơn epoxy phủ màu 2 thành phần Bạch Tuyết
8,6 kgLiên Hệ
3
Dầu bóng Epoxy 2 thành phần Bạch Tuyết
8,6 kgLiên Hệ
4
Sơn chống rỉ epoxy Bạch Tuyết
8,6 kgLiên Hệ
5
Sơn phủ màu Alkyd Bạch Tuyết /S/
3 kgLiên Hệ
6
Sơn dầu chống rỉ /S/ Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
7
Sơn dầu bóng Alkyd /S/ Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
8
Sơn dầu chống rỉ mờ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
9
Sơn dầu Alkyd Bạch Tuyết mờ
3 kgLiên Hệ
10
Sơn phủ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
11
Sơn chống rỉ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
12
Dầu bóng Alkyd Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
13
Sơn lót xám alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
14
Sơn dầu Alkyd nhũ bạc Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
15
Dầu Bóng 2K Poly Urethane
1 kgLiên Hệ
16
3 kgLiên Hệ
17
2,8 kgLiên Hệ
18
2,8 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn chống rỉ epoxy Bạch Tuyết
8,6 kgLiên Hệ
2
Sơn dầu chống rỉ /S/ Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
3
Sơn dầu chống rỉ mờ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
4
Sơn chống rỉ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
5
Liên Hệ
6
16 kgLiên Hệ
7
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn phủ màu Alkyd Bạch Tuyết /S/
3 kgLiên Hệ
2
Sơn dầu chống rỉ /S/ Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
3
Sơn dầu bóng Alkyd /S/ Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
4
Sơn dầu chống rỉ mờ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
5
Sơn dầu Alkyd Bạch Tuyết mờ
3 kgLiên Hệ
6
Sơn phủ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
7
Sơn chống rỉ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
8
Dầu bóng Alkyd Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
9
Sơn lót xám alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
10
Sơn dầu Alkyd nhũ bạc Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
11
Liên Hệ
12
Liên Hệ
13
Liên Hệ
14
Liên Hệ
15
Liên Hệ
16
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Dầu bóng Epoxy 2 thành phần Bạch Tuyết
8,6 kgLiên Hệ
2
Sơn phủ màu Alkyd Bạch Tuyết /S/
3 kgLiên Hệ
3
Sơn dầu chống rỉ /S/ Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
4
Sơn dầu bóng Alkyd /S/ Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
5
Sơn dầu chống rỉ mờ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
6
Sơn dầu Alkyd Bạch Tuyết mờ
3 kgLiên Hệ
7
Sơn phủ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
8
Sơn chống rỉ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
9
Dầu bóng Alkyd Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
10
Sơn dầu Alkyd nhũ bạc Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
11
Dầu Bóng 2K Poly Urethane
1 kgLiên Hệ
12
2,8 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn nền epoxy Bạch Tuyết 2 thành phần
Liên Hệ
2
Sơn epoxy phủ màu 2 thành phần Bạch Tuyết
8,6 kgLiên Hệ
3
Dầu bóng Epoxy 2 thành phần Bạch Tuyết
8,6 kgLiên Hệ
4
Sơn chống rỉ epoxy Bạch Tuyết
8,6 kgLiên Hệ
5
2,6 kgLiên Hệ
6
3 kgLiên Hệ
7
Liên Hệ
8
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
2,8 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn epoxy phủ màu 2 thành phần Bạch Tuyết
8,6 kgLiên Hệ
2
Sơn phủ màu Alkyd Bạch Tuyết /S/
3 kgLiên Hệ
3
Sơn phủ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
4
2,6 kgLiên Hệ
5
3 kgLiên Hệ
6
Liên Hệ
7
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
3 kgLiên Hệ

LIÊN HỆ