• Mai Thiên Phúc chuyên phân phối sơn giá rẻ chính hãng
  1. Hotline:
  2. Email:

Bảng giá sơn expo

  1. 13,707
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Bột trét tường Oexpo Interior Power Putty
bao / 40 kgLiên Hệ
2
Bột trét tường ngoài nhà Oexpo Power Putty For Exterior
bao / 40 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn dầu Alkyd Expo High Gloss Enamel
th / 17,75 lítLiên Hệ
2
th / 17,75 lítLiên Hệ
3
th / 17,75 lítLiên Hệ
4
th / 17,75 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn dầu Alkyd Expo High Gloss Enamel
th / 17,75 lítLiên Hệ
2
th / 17,75 lítLiên Hệ
3
th / 17,75 lítLiên Hệ
4
th / 17,75 lítLiên Hệ
5
Sơn nước ngoại thất Expo Satin màu đặc biệt 6+1
4,375 lítLiên Hệ
6
4,375 lítLiên Hệ
7
4,375 lítLiên Hệ
8
3,375 lítLiên Hệ
9
Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote màu đặc biệt
18 lítLiên Hệ
10
Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote màu thường
18 lítLiên Hệ
11
18 lítLiên Hệ
12
18 lítLiên Hệ
13
18 lítLiên Hệ
14
3,35 lítLiên Hệ
15
Sơn nội thất Expo Poly InNew
18 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn lót chống kiềm trong nhà Oexpo Alkali For Interior
th/ 18 lítLiên Hệ
2
Sơn lót chống kiềm ngoài trời Oexpo Alkali For Exterion
th / 18 lítLiên Hệ
3
Sơn lót công nghệ cao Oexpo Super Alkali Primer For Exterior
th / 18 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn nước ngoại thất Expo Satin màu đặc biệt 6+1
4,375 lítLiên Hệ
2
4,375 lítLiên Hệ
3
4,375 lítLiên Hệ
4
3,375 lítLiên Hệ
5
Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote màu đặc biệt
18 lítLiên Hệ
6
Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote màu thường
18 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn lót chống kiềm ngoài trời Oexpo Alkali For Exterion
th / 18 lítLiên Hệ
2
Sơn lót công nghệ cao Oexpo Super Alkali Primer For Exterior
th / 18 lítLiên Hệ
3
Sơn giảm nóng chống thấm Oexpo Hybridkot
lon / 5 lítLiên Hệ
4
Sơn nước ngoài trời Oexpo Rainkote
th / 18 lítLiên Hệ
5
Sơn nước bóng ngoài trời Oexpo Satin 6+1
th / 18 lítLiên Hệ
6
Sơn bóng chống thấm nước Oexpo SuperClean
lon / 5 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
18 lítLiên Hệ
2
18 lítLiên Hệ
3
18 lítLiên Hệ
4
3,35 lítLiên Hệ
5
Sơn nội thất Expo Poly InNew
18 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn nước nội thất Oexpo Ceiling White
th / 18 lítLiên Hệ
2
Sơn nước nội thất dễ lau chùi Oexpo EasyWipe
th / 18 lítLiên Hệ
3
Sơn nước nội thất Oexpo Interior
th / 18 lítLiên Hệ
4
Sơn nước nội thất Oexpo Satin 6+1 For Interior
th/ 18 lítLiên Hệ
5
Sơn lót chống kiềm trong nhà Oexpo Alkali For Interior
th/ 18 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn nước nội thất Oexpo Ceiling White
th / 18 lítLiên Hệ
2
Sơn nước nội thất dễ lau chùi Oexpo EasyWipe
th / 18 lítLiên Hệ
3
Sơn nước nội thất Oexpo Interior
th / 18 lítLiên Hệ
4
Sơn nước nội thất Oexpo Satin 6+1 For Interior
th/ 18 lítLiên Hệ
5
Sơn lót chống kiềm trong nhà Oexpo Alkali For Interior
th/ 18 lítLiên Hệ
6
Bột trét tường Oexpo Interior Power Putty
bao / 40 kgLiên Hệ
7
Bột trét tường ngoài nhà Oexpo Power Putty For Exterior
bao / 40 kgLiên Hệ
8
Sơn lót chống kiềm ngoài trời Oexpo Alkali For Exterion
th / 18 lítLiên Hệ
9
Sơn lót công nghệ cao Oexpo Super Alkali Primer For Exterior
th / 18 lítLiên Hệ
10
Sơn giảm nóng chống thấm Oexpo Hybridkot
lon / 5 lítLiên Hệ
11
Sơn nước ngoài trời Oexpo Rainkote
th / 18 lítLiên Hệ
12
Sơn nước bóng ngoài trời Oexpo Satin 6+1
th / 18 lítLiên Hệ
13
Sơn bóng chống thấm nước Oexpo SuperClean
lon / 5 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn nước nội thất Oexpo Ceiling White
th / 18 lítLiên Hệ
2
Sơn nước nội thất dễ lau chùi Oexpo EasyWipe
th / 18 lítLiên Hệ
3
Sơn nước nội thất Oexpo Interior
th / 18 lítLiên Hệ
4
Sơn nước nội thất Oexpo Satin 6+1 For Interior
th/ 18 lítLiên Hệ
5
Sơn giảm nóng chống thấm Oexpo Hybridkot
lon / 5 lítLiên Hệ
6
Sơn nước ngoài trời Oexpo Rainkote
th / 18 lítLiên Hệ
7
Sơn nước bóng ngoài trời Oexpo Satin 6+1
th / 18 lítLiên Hệ
8
Sơn bóng chống thấm nước Oexpo SuperClean
lon / 5 lítLiên Hệ

Hay còn gọi là bảng giá sơn 4 Oranges Expo

LIÊN HỆ