• Mai Thiên Phúc chuyên phân phối sơn giá rẻ chính hãng
  1. Hotline:
  2. Email:

Bảng giá sơn Mykolor

  1. 13,460
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Bột trét tường nội thất Mykolor Hi-Filler
Liên Hệ
2
Bột trét tường Mykolor Power Putty cho nội thất và ngoại thất
40 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn chống thấm Mykolor Special Water Seal pha xi măng
4,375 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn lót sinh học nội thất Mykolor Green Primer
4,375 lítLiên Hệ
2
Sơn lót nội thất Mykolor Flat Alkali
4,375 lítLiên Hệ
3
Sơn lót chống kiềm ngoại thất Mykolor Touch Builder Alkali Primer
4,375 lítLiên Hệ
4
Sơn lót chống thấm ngược cao cấp Mykolor Anti Damp Sealer
4,375 lítLiên Hệ
5
Sơn lót Mykolor Touch công nghệ Nano Seal for Ext
4,375 LítLiên Hệ
6
Sơn lót chống kiềm Mykolor Touch Alkali Seal For Ext
4,375 lítLiên Hệ
7
Sơn lót chống kiềm nội thất Mykolor Touch Alkali Seal
4,375 lítLiên Hệ
8
Sơn lót Mykolor Touch Nano Seal cho ngoại thất
4,375 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn lót sinh học nội thất Mykolor Green Primer
4,375 lítLiên Hệ
2
Sơn lót nội thất Mykolor Flat Alkali
4,375 lítLiên Hệ
3
Sơn lót chống kiềm ngoại thất Mykolor Touch Builder Alkali Primer
4,375 lítLiên Hệ
4
Sơn lót chống thấm ngược cao cấp Mykolor Anti Damp Sealer
4,375 lítLiên Hệ
5
Sơn lót Mykolor Touch công nghệ Nano Seal for Ext
4,375 LítLiên Hệ
6
Bột trét tường nội thất Mykolor Hi-Filler
Liên Hệ
7
Bột trét tường Mykolor Power Putty cho nội thất và ngoại thất
40 kgLiên Hệ
8
Sơn chống thấm Mykolor Special Water Seal pha xi măng
4,375 lítLiên Hệ
9
Sơn lót chống kiềm Mykolor Touch Alkali Seal For Ext
4,375 lítLiên Hệ
10
Sơn lót chống kiềm nội thất Mykolor Touch Alkali Seal
4,375 lítLiên Hệ
11
Sơn lót Mykolor Touch Nano Seal cho ngoại thất
4,375 lítLiên Hệ
12
Sơn nước ngoại thất Mykolor Semigloss Finish bóng
4,375 lítLiên Hệ
13
Sơn nước ngoại thất Mykolor Touch Semigloss Finish bóng
4,375 lítLiên Hệ
14
Sơn ngoại thất Mykolor siêu hạng Ultra Finish
4,375 lítLiên Hệ
15
Sơn nước ngoại thất Mykolor Ultra Finish chống bám bẩn
4,375 lítLiên Hệ
16
Sơn nội thất Mykolor Special White For Ceiling Finish siêu trắng
4,375 lítLiên Hệ
17
Sơn nước nội thất Mykolor Classic Finish hoàn hảo
4,375 lítLiên Hệ
18
Sơn nước nội thất Mykolor ILKA Finish
4,375 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn nước ngoại thất Mykolor Semigloss Finish bóng
4,375 lítLiên Hệ
2
Sơn nước ngoại thất Mykolor Touch Semigloss Finish bóng
4,375 lítLiên Hệ
3
Sơn ngoại thất Mykolor siêu hạng Ultra Finish
4,375 lítLiên Hệ
4
Sơn nước ngoại thất Mykolor Ultra Finish chống bám bẩn
4,375 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn nội thất Mykolor Special White For Ceiling Finish siêu trắng
4,375 lítLiên Hệ
2
Sơn nước nội thất Mykolor Classic Finish hoàn hảo
4,375 lítLiên Hệ
3
Sơn nước nội thất Mykolor ILKA Finish
4,375 lítLiên Hệ
4
Sơn nước nội thất bóng Mykolor Special Semigloss Finish For Int
4,375 lítLiên Hệ
5
Sơn phủ nội ngoại thất ánh kim Mykolor Special Shimmer Look
0,875 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn phủ nội ngoại thất ánh kim Mykolor Special Shimmer Look
0,875 lítLiên Hệ

Là 1 phần bảng giá sơn 4 Oranges gồm 4 bảng giá sơn Boss, bảng báo giá sơn Spec, bảng giá sơn Expo và bảng giá sơn OExpo

LIÊN HỆ