• Mai Thiên Phúc chuyên phân phối sơn giá rẻ chính hãng
  1. Hotline:
  2. Email:

Bảng giá sơn KCC

  1. 13,695
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Bột trét tường KCC gốc Polyurethane
Liên Hệ
2
Bột trét tường epoxy KCC
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Liên Hệ
2
Liên Hệ
3
Chống thấm lộ thiên KCC WTR Exposure
th / 20 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Dung môi epoxy KCC giàu kẽm
Liên Hệ
2
Liên Hệ
3
Liên Hệ
4
Liên Hệ
5
Liên Hệ
6
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Liên Hệ
2
Liên Hệ
3
Sơn chịu nhiệt phản quang KCC màu bạc
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Liên Hệ
2
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn tàu biển KCC thông thường
Liên Hệ
2
Sơn tàu biển KCC bảo vệ
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn lót epoxy chống rỉ KCC
Liên Hệ
2
Sơn lót KCC chống rỉ MP120 màu xám
Liên Hệ
3
Sơn lót KCC chống rỉ Primer đỏ
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Liên Hệ
2
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn phủ epoxy KCC cho hồ nước sinh hoạt
12 lítLiên Hệ
2
Liên Hệ
3
Liên Hệ
4
Liên Hệ
5
Liên Hệ
6
Liên Hệ
7
Sơn lót epoxy chống rỉ KCC
Liên Hệ
8
Sơn expoy KCC tự làm phẳng Polyurethane Concrete
Liên Hệ
9
Sơn epoxy KCC thành phần D Colyurethane Concrete
Liên Hệ
10
Liên Hệ
11
Liên Hệ
12
Liên Hệ
13
Liên Hệ
14
Liên Hệ
15
Liên Hệ
16
Liên Hệ
17
Liên Hệ
18
Sơn epoxy KCC tự làm phẳng chuẩn
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn phủ epoxy KCC cho hồ nước sinh hoạt
12 lítLiên Hệ
2
Liên Hệ
3
Liên Hệ
4
Liên Hệ
5
Sơn tàu biển KCC thông thường
Liên Hệ
6
Sơn tàu biển KCC bảo vệ
Liên Hệ
7
Liên Hệ
8
Liên Hệ
9
Liên Hệ
10
Liên Hệ
11
Liên Hệ
12
Liên Hệ
13
Liên Hệ
14
Sơn lót epoxy chống rỉ KCC
Liên Hệ
15
Sơn lót kim loại KCC mạ kẽm
Liên Hệ
16
Dung môi epoxy KCC giàu kẽm
Liên Hệ
17
Liên Hệ
18
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn lót epoxy chống rỉ KCC
Liên Hệ
2
Sơn lót kim loại KCC mạ kẽm
Liên Hệ
3
Liên Hệ
4
Sơn lót KCC chống rỉ MP120 màu xám
Liên Hệ
5
Sơn lót KCC chống rỉ Primer đỏ
Liên Hệ
6
Liên Hệ
7
Liên Hệ
8
Liên Hệ
9
Liên Hệ
10
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn phủ epoxy KCC cho hồ nước sinh hoạt
12 lítLiên Hệ
2
Liên Hệ
3
Liên Hệ
4
Liên Hệ
5
Liên Hệ
6
Liên Hệ
7
Liên Hệ
8
Liên Hệ
9
Liên Hệ
10
Liên Hệ
11
Liên Hệ
12
Liên Hệ
13
Liên Hệ

LIÊN HỆ