• Mai Thiên Phúc chuyên phân phối sơn giá rẻ chính hãng
  1. Hotline:
  2. Email:

Bảng giá sơn Kansai

  1. 13,715
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Bột trét tường nội thất Kansai Skimcoat Interior cao cấp
40 kgLiên Hệ
2
Bột trét tường nội thất Kansai Eco Skimcoat For Int
40 kgLiên Hệ
3
Bột trét tường ngoại thất Kansai Exterior SkimCoat
40 kgLiên Hệ
4
Bột trét tường Kansai Eco SkimCoat nội ngoại thất
bao 40 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn ngoại thất chống thấm Kansai Water Proof
4 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn chịu nhiệt Paratherm 600HR Kansai chịu nhiệt đến 600 độ C
lon 5 lítLiên Hệ
2
Sơn chịu nhiệt Paratherm 200HR Kansai chịu nhiệt đến 200 độ C
lon 5 lítLiên Hệ
3
Sơn lót mạ kẽm chống ăn mòn Paratherm 16 Kansai
lon 5 lítLiên Hệ
4
Sơn lót chống ăn mòn Paraprime P14 Kansai
lon 5 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn lót epoxy Kansai Paralux P268HS
lon 5 lítLiên Hệ
2
Sơn mái giảm nhiệt Kansai Heat Reduction Roofcote
5 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn lót epoxy Kansai Paralux P268HS
thùng 20 lítLiên Hệ
2
Sơn phủ Kansai Parathane T814
5 lítLiên Hệ
3
Sơn phủ epoxy Kansai Paralux 4HG
lon 5 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn lót epoxy Kansai Paralux P268HS
thùng 20 lítLiên Hệ
2
Sơn phủ epoxy Kansai Paralux 4HG
lon 5 lítLiên Hệ
3
Sơn epoxy Kansai SureSeal SL1
thùng 20 kgLiên Hệ
4
Sơn phủ epoxy Paralux 4HG
5 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn phủ Kansai gốc Alkyd Rad HI-Gloss
lon 5 lítLiên Hệ
2
Sơn alkyd Kansai Paramio 31
5 lítLiên Hệ
3
Sơn lót chống ăn mòn Kansai Paraprime P14
5 lítLiên Hệ
4
Sơn lót Kansai Rad Primer
lon 5 lítLiên Hệ
5
Sơn lót epoxy Kansai Paralux P268HS
thùng 20 lítLiên Hệ
6
Sơn phủ Kansai Parathane T814
5 lítLiên Hệ
7
Sơn phủ epoxy Kansai Paralux 4HG
lon 5 lítLiên Hệ
8
Sơn lót epoxy Kansai Paralux P268HS
lon 5 lítLiên Hệ
9
Sơn mái giảm nhiệt Kansai Heat Reduction Roofcote
5 lítLiên Hệ
10
Sơn chịu nhiệt Paratherm 600HR Kansai chịu nhiệt đến 600 độ C
lon 5 lítLiên Hệ
11
Sơn chịu nhiệt Paratherm 200HR Kansai chịu nhiệt đến 200 độ C
lon 5 lítLiên Hệ
12
Sơn lót mạ kẽm chống ăn mòn Paratherm 16 Kansai
lon 5 lítLiên Hệ
13
Sơn lót chống ăn mòn Paraprime P14 Kansai
lon 5 lítLiên Hệ
14
Sơn epoxy Kansai SureSeal SL1
thùng 20 kgLiên Hệ
15
Sơn phủ Parathane T814 Kansai
5 lítLiên Hệ
16
Sơn phủ epoxy Paralux 4HG
5 lítLiên Hệ
17
Sơn lót epoxy Paralux P268HS Kansai
5 lítLiên Hệ
18
Sơn Sureseal PS38 Base Kansai
thùng 20kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn lót chống ăn mòn Kansai Paraprime P14
5 lítLiên Hệ
2
Sơn lót Kansai Rad Primer
lon 5 lítLiên Hệ
3
Sơn lót epoxy Kansai Paralux P268HS
thùng 20 lítLiên Hệ
4
Sơn lót nội thất Kansai Primer For Interior
17 lítLiên Hệ
5
Sơn lót Kansai Primer Sealer 2 in 1 kháng kiềm nội ngoại thất
5 lítLiên Hệ
6
Sơn lót ngoại thất Kansai PlasterSeal 1001 gốc dầu
5 lítLiên Hệ
7
Sơn lót ngoại thất Kansai Primer Sealer 1035 gốc nước cao cấp
5 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn nước ngoại thất Kansai WeatherCoat DC10
5 lítLiên Hệ
2
Sơn nước ngoại thất Kansai WeatherCoat
lon 5 lítLiên Hệ
3
Sơn nước ngoại thất Kansai Weathertop Sheen
5 lítLiên Hệ
4
Sơn nước ngoại thất Kansai Eco Spring
5 lítLiên Hệ
5
Sơn nước ngoại thất Kansai Eco Sheen
4 lítLiên Hệ
6
Sơn lót Kansai Concrete Sealer E nội ngoại thất chống kiềm
5 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn lót nội thất Kansai Primer For Interior
17 lítLiên Hệ
2
Sơn nước nội thất Kansai Silk cao cấp
1 lítLiên Hệ
3
Sơn nước nội thất Kansai Soft Pearl bóng ngọc trai
5 lítLiên Hệ
4
Sơn nước nội thất Kansai Ultramatt cao cấp
lon 4 lítLiên Hệ
5
Sơn nội thất Kansai Spring Clean bóng lau chùi hiệu quả
4 lítLiên Hệ
6
Sơn nước nội thất Kansai Eco Spring
5 lítLiên Hệ
7
Sơn nước nội thất Kansai Eco-V For Int
lon 4 lítLiên Hệ
8
Sơn nước nội thất Kansai Snow White
lon 5 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn phủ Kansai gốc Alkyd Rad HI-Gloss
lon 5 lítLiên Hệ
2
Sơn phủ Kansai Parathane T814
5 lítLiên Hệ
3
Sơn phủ epoxy Kansai Paralux 4HG
lon 5 lítLiên Hệ
4
Sơn phủ Parathane T814 Kansai
5 lítLiên Hệ
5
Sơn phủ epoxy Paralux 4HG
5 lítLiên Hệ
6
Sơn phủ Kansai chuyên dụng Textcoat
thùng 20 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn epoxy Kansai SureSeal SL1
thùng 20 kgLiên Hệ
2
Sơn phủ Parathane T814 Kansai
5 lítLiên Hệ
3
Sơn phủ epoxy Paralux 4HG
5 lítLiên Hệ
4
Sơn lót epoxy Paralux P268HS Kansai
5 lítLiên Hệ
5
Sơn Sureseal PS38 Base Kansai
thùng 20kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn phủ Kansai gốc Alkyd Rad HI-Gloss
lon 5 lítLiên Hệ
2
Sơn alkyd Kansai Paramio 31
5 lítLiên Hệ
3
Sơn lót chống ăn mòn Kansai Paraprime P14
5 lítLiên Hệ
4
Sơn lót Kansai Rad Primer
lon 5 lítLiên Hệ

LIÊN HỆ