• Mai Thiên Phúc chuyên phân phối sơn giá rẻ chính hãng
  1. Hotline:
  2. Email:

Bảng giá sơn Hải Âu

  1. 13,366
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Dầu bóng Epoxy 2 thành phần Bạch Tuyết
8,6 kgLiên Hệ
2
Sơn phủ màu Alkyd Bạch Tuyết /S/
3 kgLiên Hệ
3
Sơn dầu chống rỉ /S/ Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
4
Sơn dầu bóng Alkyd /S/ Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
5
Sơn dầu chống rỉ mờ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
6
Sơn dầu Alkyd Bạch Tuyết mờ
3 kgLiên Hệ
7
Sơn phủ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
8
Sơn chống rỉ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
9
Dầu bóng Alkyd Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
10
Sơn lót xám alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
11
Sơn dầu Alkyd nhũ bạc Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
12
Sơn dầu bóng Toa Home Cote cao cấp
Liên Hệ
13
Sơn dầu bóng Toa hiệu con Vịt
Liên Hệ
14
Liên Hệ
15
Liên Hệ
16
Sơn lót Nero 1K Epoxy Primer
Liên Hệ
17
sơn lót chống rỉ Nero cao cấp
Liên Hệ
18
Sơn dầu trang trí Nero cao cấp dm003
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn phủ màu Alkyd Bạch Tuyết /S/
3 kgLiên Hệ
2
Sơn dầu chống rỉ /S/ Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
3
Sơn dầu bóng Alkyd /S/ Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
4
Sơn dầu chống rỉ mờ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
5
Sơn dầu Alkyd Bạch Tuyết mờ
3 kgLiên Hệ
6
Sơn phủ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
7
Sơn chống rỉ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
8
Dầu bóng Alkyd Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
9
Sơn lót xám alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
10
Sơn dầu Alkyd nhũ bạc Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
11
Liên Hệ
12
Liên Hệ
13
Liên Hệ
14
Liên Hệ
15
Liên Hệ
16
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn dầu Alkyd Expo High Gloss Enamel
th / 17,75 lítLiên Hệ
2
th / 17,75 lítLiên Hệ
3
th / 17,75 lítLiên Hệ
4
th / 17,75 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
lon / 800 gmLiên Hệ
2
lon / 800 gmLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Dầu bóng Epoxy 2 thành phần Bạch Tuyết
8,6 kgLiên Hệ
2
Sơn phủ màu Alkyd Bạch Tuyết /S/
3 kgLiên Hệ
3
Sơn dầu chống rỉ /S/ Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
4
Sơn dầu bóng Alkyd /S/ Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
5
Sơn dầu chống rỉ mờ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
6
Sơn dầu Alkyd Bạch Tuyết mờ
3 kgLiên Hệ
7
Sơn phủ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
8
Sơn chống rỉ Alkyd Bạch Tuyết
3 kgLiên Hệ
9
Dầu bóng Alkyd Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
10
Sơn dầu Alkyd nhũ bạc Bạch Tuyết
2,8 kgLiên Hệ
11
Dầu Bóng 2K Poly Urethane
1 kgLiên Hệ
12
2,8 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn dầu Donasa Alkyd DLF
3 kgLiên Hệ
2
Sơn dầu Donasa Alkyd DLF 1000
18 kgLiên Hệ
3
Sơn dầu Donasa Alkyd hoàn thiện DLF
21 kgLiên Hệ
4
Sơn dầu Donasa Alkyd mờ DLF
2,8 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Liên Hệ
2
Liên Hệ
3
Sơn dầu Maxilite màu chuẩn siêu bóng và bền
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn dầu alkyd Joton JOCLEAN chống vết ố vàng
3,5 kgLiên Hệ
2
Sơn dầu alkyd Joton JONA HAM vân bông
3 lítLiên Hệ
3
Sơn dầu alkyd Joton JYMMY ENAMEL cao cấp
3,5 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
5 lítLiên Hệ
2
5 lítLiên Hệ
3
5 lítLiên Hệ
4
5 lítLiên Hệ
5
5 lítLiên Hệ
6
5 lítLiên Hệ
7
5 lítLiên Hệ
8
5 lítLiên Hệ
9
5 lítLiên Hệ
10
5 lítLiên Hệ
11
5 lítLiên Hệ
12
5 lítLiên Hệ
13
5 lítLiên Hệ
14
5 lítLiên Hệ
15
5 lítLiên Hệ
16
5 lítLiên Hệ
17
5 lítLiên Hệ
18
5 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Liên Hệ
2
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
th / 20 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Liên Hệ
2
Liên Hệ
3
Sơn lót Nero 1K Epoxy Primer
Liên Hệ
4
sơn lót chống rỉ Nero cao cấp
Liên Hệ
5
Sơn dầu trang trí Nero cao cấp dm003
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
5 lítLiên Hệ
2
5 lítLiên Hệ
3
Sơn dầu Alkyd Seamaster 7600
450mlLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn dầu bóng Toa Home Cote cao cấp
Liên Hệ
2
Sơn dầu bóng Toa hiệu con Vịt
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn pha màu Boss ngoại thất Super Sheen bóng
Liên Hệ
2
Sơn pha màu Boss ngoại thất BB Blon Shell Shine bóng nhẹ
Liên Hệ
3
Sơn pha màu Boss nội thất cao cấp BB Blon Mat Finish
Liên Hệ
4
Sơn pha màu Boss nội thất chùi sạch dễ dàng BB Blon Clean Maximum
Liên Hệ
5
Sơn pha màu Boss ngoại thất chống thấm bóng mờ BB Blon Future
Liên Hệ
6
Sơn pha màu Boss ngoại thất bóng BB Blon Decoratekot
Liên Hệ
7
Sơn pha màu Boss nội thất bóng BB Blon Satin Finish
Liên Hệ
8
Sơn pha màu Boss BB Blon Solventmore gốc dầu chống ố vàng
Liên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
3 kgLiên Hệ

LIÊN HỆ