• Mai Thiên Phúc chuyên phân phối sơn giá rẻ chính hãng
  1. Hotline:
  2. Email:

Bảng giá sơn Donasa

  1. 13,768
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Bột trét tường Donasa ngoại thất PowderCoat
40 kgLiên Hệ
2
Bột trét tường ngoại thất Donasa
40 kgLiên Hệ
3
Bột trét tường ngoại thất Lucky Donasa
40 kgLiên Hệ
4
Bột trét tường nội thất Donasa PowderCoat
40 kgLiên Hệ
5
Bột trét tường nội thất Donasa
40 kgLiên Hệ
6
Bột trét tường nội thất Lucky Donasa
40 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
5 lítLiên Hệ
2
20 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Dung môi pha sơn Donasa
4 kgLiên Hệ
2
Dung môi pha sơn Donasa
4 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
5 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
3,5 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn dầu Donasa Alkyd DLF
3 kgLiên Hệ
2
Sơn dầu Donasa Alkyd DLF 1000
18 kgLiên Hệ
3
Sơn dầu Donasa Alkyd hoàn thiện DLF
21 kgLiên Hệ
4
Sơn dầu Donasa Alkyd mờ DLF
2,8 kgLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Dung môi pha sơn Donasa
4 kgLiên Hệ
2
Dung môi pha sơn Donasa
4 lítLiên Hệ
3
Bột trét tường Donasa ngoại thất PowderCoat
40 kgLiên Hệ
4
Bột trét tường ngoại thất Donasa
40 kgLiên Hệ
5
Bột trét tường ngoại thất Lucky Donasa
40 kgLiên Hệ
6
Bột trét tường nội thất Donasa PowderCoat
40 kgLiên Hệ
7
Bột trét tường nội thất Donasa
40 kgLiên Hệ
8
Bột trét tường nội thất Lucky Donasa
40 kgLiên Hệ
9
5 lítLiên Hệ
10
20 lítLiên Hệ
11
5 lítLiên Hệ
12
3,5 kgLiên Hệ
13
Sơn dầu Donasa Alkyd DLF
3 kgLiên Hệ
14
Sơn dầu Donasa Alkyd DLF 1000
18 kgLiên Hệ
15
Sơn dầu Donasa Alkyd hoàn thiện DLF
21 kgLiên Hệ
16
Sơn dầu Donasa Alkyd mờ DLF
2,8 kgLiên Hệ
17
Sơn epoxy Donasa hoàn thiện cho kim loại
5 lítLiên Hệ
18
Sơn lót Donasa epoxy cho kẽm
20 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn epoxy Donasa hoàn thiện cho kim loại
5 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn hoàn thiện cho bê tông Donasa
3 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn lót Donasa epoxy cho kẽm
20 lítLiên Hệ
2
Sơn lót Donasa epoxy cho sàn bê tông
4 lítLiên Hệ
3
Sơn lót Donasa cho bê tông Flesure 7
20 lítLiên Hệ
4
Sơn lót Donasa chống rỉ cao cấp
4 kgLiên Hệ
5
Sơn lót Donasa epoxy cho kim loại
5 lítLiên Hệ
6
Sơn lót kháng kiềm Donasa Anti Alkalai
5 lítLiên Hệ
7
Sơn lót kim loại Donasa Flesure 6
5 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn nước ngoại thất Donasa Sheen Master bóng
5 lítLiên Hệ
2
Sơn nước ngoại thất Donasa Exterior đặc biệt
3,6 lítLiên Hệ
3
Sơn nước ngoại thất Donasa Flintcoat đặc biệt
5 lítLiên Hệ
4
Sơn nước ngoại thất Donasa Hi Tech đặc biệt
5 lítLiên Hệ
STTTên Sản PhẩmTrong LượngĐơn Giá
1
Sơn nước nội thất Donasa New Interior
18 lítLiên Hệ
2
Sơn nước nội thất Donasa Interior
18 lítLiên Hệ
3
Sơn nước nội thất Donasa Interio Inp
18 lítLiên Hệ
4
Sơn nước nội thất Donasa SuperCoat đặc biệt
5 lítLiên Hệ

LIÊN HỆ